Tjørring IF fodbold ansætter Børneudviklingstræner(e)

Dansk fodbold har oplevet et trist frafald af medlemmer de senere år, herunder flere tusinde i børnefodbolden som defineres ved spillere til og med U12-årgangen. For at vende den triste udvikling har DBU lanceret visionen “Verdens bedste børnefodbold”. Det er en ambitiøs vision, men den bygger på den grundlæggende forudsætning, at vi i Danmark har den samfundsmæssige struktur og et idræts- og foreningsliv der samlet set danner grundlag for, at det er muligt at realisere visionen. Visionen har udmøntet sig i en egentlig børnestrategi. Strategien er bygget op med spilleren i centrum, og et af elementerne i børnestrategien er, at klubberne investerer de fornødne menneskelige og økonomiske ressourcer, bla. gennem ansættelse af en børneudviklingstræner.

Bestyrelsen i Tjørring IF fodbold har før der var noget der hed Corona epidemi og nedlukninger, og i øvrigt uafhængigt af “Verdens bedste børnefodbold”, arbejdet med at udvikle foreningens børnefodbold. Derfor har klubben også deltaget i de seminarer, hvor elite og bredde har mødtes og givet inputs til børnestrategien. Det logiske resultat af vores ambitioner og DBU’s vision og strategi er, at Tjørring IF fodbold nu vælger at integrere og forankre sin egen version af strategien. En helt central del af strategien er ansættelsen af en børneudviklingstræner, og vi er glade og stolte over at kunne præsentere en kapacitet på området, Lasse Vinning. Lasse har omfattende erfaring med børne- og ungdomsfodbold fra såvel bredde som elite. Sidstnævnte bl.a. gennem ansættelser i FCM, FCK og på FCN’s “Right to dream” akademi i Ghana.

Lasses primære opgave bliver som ankermand i integreringen og forankringen af strategien i Tjørring IF fodbold med fokus på at skabe et attraktivt børnemiljø, hvor spilleren er i centrum, og der plads til alle – lige fra det engagerede barn, der ikke kan få nok af fodbold til barnet, der “bare” gerne vil hygge sig med sine venner. Ved at skabe et børnemiljø med spilleren i centrum og plads til alle er det vores ambition både at kunne levere en ny “Pione Sisto” og forebygge frafald. Lasse ansættes i en projektstilling af 6 mdr. varighed.

Lasse udtaler: “Siden DBU har lanceret deres vision “Verdens bedste børnefodbold” har jeg fået rigtig mange henvendelser fra klubber som Tjørring. Jeg har hver gang sagt pænt NEJ TAK. Grunden til at det ikke blev et NEJ TAK til Tjørring var simpelthen, at den plan de kom med, strakte sig længere ud i fremtiden end blot 1-2 mdr. Og her er der ligeledes en reel vision om at ændre på tingene og gøre en forskel. Det er ting som tænder mig generelt, og da først jeg havde haft det indledende møde med bestyrelsen, var jeg overhovedet ikke i tvivl om, at dette var det rigtige at gøre og blive en del af. Jeg glæder mig næsten lige så meget til at komme i gang, som mine unger glæder sig til jul” slutter Lasse.

Samtidig med ansættelsen af Lasse Vinning har vi også sikret kontinuiteten i stillingen som børneudviklingstræner, da klubben allerede nu har ansat Kenneth Halberg som blivende børneudviklingstræner til at videreføre strategien. Kenneth er i forvejen en aktiv og loyal del af Tjørring IF fodbold. Ved allerede nu at ansætte Kenneth, vil klubben give ham mulighed for på den ene side at tage del i DBU’s uddannelse af børneudviklingstrænere, og på den anden side suge til sig af Lasses viden og erfaring i implementeringsfasen.

Kenneth udtaler: “Det er fantastisk at få mulighed for at gøre min hobby til mit arbejde. Samtidig brænder jeg for at lære nyt og derved kunne bidrage med endnu mere i vores fantastiske klub”. Kenneth skal allerede sidst i januar 2022 starte på uddannelsen som Børneudviklingstræner. Uddannelsen udbydes af DBU hvor Lasse Vinning i øvrigt er en af underviserne.

Tjørring IF fodbolds vision med denne strategi er at kunne tilbyde nøjagtig det hver enkelt spiller gerne vil have. Samtidig vil vi skabe en kultur, hvor man bare ikke kan lade være med at være en del af det fællesskab vi allerede har, og som vi nu udbygger endnu mere. Vi gør som sådan ikke det her for hverken DBU’s skyld eller for at det skal se godt ud – vi gør det for vores medlemmers og vores frivilliges skyld. Vi ønsker desuden, at når man bor i eller omkring Tjørring, så skal vi være det foretrukne tilbud, når man gerne vil spille fodbold. Det gør vi bedst ved at have “styr på butikken” og samtidig have et tilbud, der ikke kan findes bedre i f.eks. Herning. Vi er selvfølgelig helt klar over, at når vores spillere når et vist niveau, så skal de videre til noget større, f.eks. i FCM regi. Det støtter vi 110% op om. Udover denne form for skifte vil vi tilstræbe at undgå frafald pga. klubskifte – ikke pga. modvillighed mod andre breddeklubber, men fordi vores ambition med dette initiativ er, at det skal være så attraktivt at være i vores klub, at det naturligste i verden er at spille sin fodbold i Tjørring hvis det er her man bor, slutter formand Kai Nørholm.