Værdier og mål for ungdomsfodbold i TIF

Vi arbejder på at skabe et fællesskab, hvor alle børn og unge føler sig værdisatte og som en vigtig brik i fællesskabet. Vi ønsker at alle skal opleve glæden ved at spille fodbold og ved fællesskabet omkring fodboldspillet.

Vi ser alle børn og unge som potentielle talenter og unikke individer som skal dyrkes, der hvor de er i deres udvikling. Det betyder at de både skal møde fodboldmæssige udfordringer og sociale rammer som matcher deres behov. Vi accepterer ikke at enkelte spillere eller grupper af spillere dyrkes på en måde så det går ud over fællesskabet og sammenholdet.

 

Værdier og mål udlevet i praksis

For Micro-U12 betyder det at:

 • Trænerne til kamp sørger for at børnene, uanset deres dygtighed, er nogenlunde lige lang tid på banen.
 • Alle hold, uanset om det er A, B eller C-hold får samme træneropmærksomhed til kampe.
 • Børnene til træning møder en træner som prioriterer sammenholdet højest, dog med mulighed for at differentiere træningen i perioder af træningssessionen. Vi differentierer ikke på mængden af træning eller på opmærksomhed fra træneren.
 • Du som forældre er med til at bakke op om både trænerteamet, dit eget barn og de andre børn til træning og til kamp.

For U13-U19 betyder det at:

 • Vi forsøger at tiltrække og fastholde gode trænere, som kan være med til at udvikle vores spillerne yderligere. Når spillere når et højt nok niveau, tilbydes samtræning med vores seniorhold, da vi er opmærksom på at nogle spillere gerne vil mere end evt. det hold de aldersmæssigt hører til. Dette er dog først omkring 17-19 års alderen, i specielle tilfælde før.
 • Alle hold, uanset om det er A, B eller C-hold får samme træneropmærksomhed til kampe.
 • Spillerne til træning møder en træner som prioriterer sammenhold og fodbold faglig kvalitet højest, dog med mulighed for at differentiere træningen i perioder af træningssessionen. Vi differentierer ikke på mængden af træning eller på opmærksomhed fra træneren.
 • Du som forældre er med til at bakke op om både trænerteamet, dit eget barn og de andre børn til træning og til kamp.

 

Støt trænerne

Trænerne er klubbens daglige motor. Vi skal alle bakke op om trænerne og støtte dem mest muligt i deres trænergerning. Husk at trænerne er frivillige! De yder det bedste de kan og gør det så længe de syntes det er sjovt.

 

Åbenhed

Vi vil have mest mulig åbenhed, så tvister ikke vokser sig store og uløselige. Det betyder at alle parter ved en uenighed på holdet, mundtlig skal være orienteret om uenighedens rod. Kan tvisten ikke løses af parterne på holdet inddrage bestyrelsen. Kommunikationen til bestyrelsen skal ske pr. mail og sendes cc til alle parter. Der må ikke være hvisken i krogene

 

Forventninger til forældre

 • Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det.
 • Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn.
 • Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.
 • Respekter trænerens brug af spillere – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.
 • Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
 • Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke.
 • Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.
 • Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
 • Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
 • Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig!

 

 Organisering på hold

 • Træneren: Står for træning og sætter hold.
 • Trænerassistenter: bistår træneren til træning.
 • Holdleder: Sender kampprogram ud, organiserer kørsel, organiserer frugt og kaffe samt vask af trøjer. Minder forældre om at betale kontingent.
 • Forældreleder: Igangsætter andre forældre til at lave sociale arrangementer for holdet og hjælper klubben med at skaffe og organisere frivilligt arbejde.

 

 

Velkommen til Tjørring Fodbold – ungdoms afdeling