Ordinær generalforsamling Tjørring IF fodbold

Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00 på First Floor i Nordvest Hallen

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Beretning fra formanden (skriftligt)
 3. Aflæggelse af regnskab fra kassereren
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af revisor og revisorsuppleanter
 7. Tak til afgående bestyrelses medlemmer ( Niels Just Nørregaard & Kenneth Spring )
 8. Uddeling af pokaler
 9. Eventuelt

 

På valg til bestyrelsen er:

 • Kai Nørholm: Genopstiller
 • Ole Christensen: Genopstiller
 • Trine Thomsen: Genopstiller
 • Eva Sivebæk: Genopstiller
 • Jesper Jacobsen: Nyopstiller
 • Andre ?

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

Tjørring IF fodbold

Formand Kai Nørholm