STEELHOUSE – ny Guldpartner
Med mange års erfaring i stålproduktion, tilbyder Steelhouse at varetage produktionen af din virksomheds ståldele, og med markedets stigende krav til fleksibilitet og alsidighed, samt kravet om opdaterede produktions faciliteter, har vi skabt Steelhouse baseret på en anderledes tilgang til stålproduktion. Steelhouse er tæt knyttet til et bagland af stærke kapaciteter der dækker et meget bredt spekter. Dem sætter vi i spil – kalkulerer – projekterer og projektleder. Vi holder alle trådene – men du behøver kun at ringe ét sted – nemlig til Steelhouse. Steelhouse er din innovative samarbejdspartner, hvor fokus vil være rettet mod udvikling og design. Ved en tæt dialog med kunderne vil vi hjælpe med optimering af både produkt og produktionsmetoder, hvilket gerne skulle resultere i øgede salgs muligheder og omkostnings reduktioner. Vi deler gerne vores viden med kunderne, så vi i fællesskab kan udvikle nye forretnings muligheder.
Se mere på: www.steelhouse.dk